นายเดชา พนาขวา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง

นางชนานาถ   สิริเดชากิจ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 21/05/2020
ปรับปรุง 23/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 83928
Page Views 149242
 
คณะกรรมการกองทุน สปสช.

นายประวิตร ก้อนบาง
ประธานกรรมการ

นายประทวน ตันกาบ
กรรมการ

นางคะนึงนิต ก่อเกิด
กรรมการ

นางบัวคำ สมแสง
กรรมการ

นางนวลอนงค์ เขื่อนวงค์
กรรมการ

ผอ. รพ.ทุ่งช้าง
กรรมการ

ผอ.รพ.สต.บ้านปางแก
กรรมการ

นางวรรณา สมพงษ์
กรรมการ

นายแสวง แซ่ท้าว
กรรมการ

นางพิมพา สมแสง
กรรมการ

นางเพ็ญศรี เทพอิน
กรรมกา

นางอุสาห์ อินชูใจ
กรรมการ

นายเฉลิมชัย ไชยชนะ
กรรมการ

นายประพันธ์ ท้าวบุญญาภินิกุล
กรรมการ

ปลัด อบต.ทุ่งช้าง
กรรมการและเลขานุการ

หัวหน้าสำนักปลัดฯอบต.ทุ่งช้าง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผอ.กองคลัง อบต.ทุ่งช้าง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ