นายเดชา พนาขวา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง

นางชนานาถ   สิริเดชากิจ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 21/05/2020
ปรับปรุง 23/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 83792
Page Views 149080
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางมลฤดี อุ่มมี
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

นางสาวศิริพร คำหว่าง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวขนิษฐา จิตรกว้าง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวณัฐธิชา ท้าวธนะกุล
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวผ่องศรี แซ่ท้าว
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวมณฑาวรรณ์ ตุ้มม่วง
ผู้ดูแลเด็ก