นายเดชา พนาขวา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง

นางชนานาถ   สิริเดชากิจ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 21/05/2020
ปรับปรุง 23/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 83898
Page Views 149212
 
กองช่าง

นายสัมฤทธิ์ จอมเมือง
ผู้อำนวยการกองช่าง

ว่าที่ร้อยเอกปรีชา ลำรึก
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

นายนรชน สมมุติ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา