นายเดชา พนาขวา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง

นางชนานาถ   สิริเดชากิจ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 21/05/2020
ปรับปรุง 23/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 83844
Page Views 149155
 
กองคลัง

นางสาวนิชาภา ดีปินตา
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวธีวรา วงศ์วาท
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางทัศนีย์ พันแพง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

นางณัฐกฤตา นันต๊ะปิน
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางมยุรี คำวงศ์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางวิบูลย์ศรี ทิพย์จำนงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้