นายเดชา พนาขวา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง

นางชนานาถ   สิริเดชากิจ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 21/05/2020
ปรับปรุง 23/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 83788
Page Views 149064
 
สำนักงานปลัด

นางสาวกัญฐณา ต๊ะชา
หัวหน้าสำนักปลัด

นางภัสราภรณ์ ชมพูวุฒิกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ

นางนงค์นุช มวยดี
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายศักดิ์ชัย จิตกว้าง
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายระพีพัฒน์ กิตติภิรมย์สันต์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางขวัญพัฒน์ ภัทรเกรียงสิน
เจ้าพนักงานสาธารณสุข

นางสาวอัจฉรา ช่างเงิน
เจ้าพนักงานธุรการ

นายส่วน ไชยชนะ
พนักงานขับรถยนต์

นายประชา จีรนันทนุกุล
พนักงานขับรถยนต์

นางสาวพัชราภรณ์ อนุชาติ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ