นายเดชา พนาขวา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง

นางชนานาถ   สิริเดชากิจ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 21/05/2020
ปรับปรุง 23/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 83895
Page Views 149209
 
สมาชิกสภา

นางนวลอนงค์ เขื่อนวงศ์
ประธานสภา อบต.ทุ่งช้าง

นายสุวิตร ภิรมณ์
รองประธานสภา อบต.ทุ่งช้าง

นางชนานาถ สิริเดชากิจ
เลขานุการ สภา อบต.ทุ่งช้าง

นางพิมพา สมแสง
ส.อบต.หมู่ 1

นายยงยศ จิ๋วอยู่
ส.อบต.หมู่ 2

นายณรงค์ ศรีวิชัย
ส.อบต.หมู่ 5

นายประสิทธิ์ กิตติรุ่งอรุณ
ส.อบต.หมู่ 7