นายเดชา พนาขวา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง

นางชนานาถ   สิริเดชากิจ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 21/05/2020
ปรับปรุง 23/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 83775
Page Views 149009
 
061 ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
ประกาศสภา เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2565 ( (29 เม.ย. 2565 | อ่าน 13 ครั้ง))
ประกาศสภา อบต ทุ่งช้าง เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ( (29 เม.ย. 2565 | อ่าน 14 ครั้ง))
ประกาศสภา เรื่องแต่งตั้งรองประธานสภาและเลขานุการสภา อบต ทุ่งช้าง ประจำปี พ.ศ.2565 ( (03 มี.ค. 2565 | อ่าน 27 ครั้ง))
ประกาศสภา อบต ทุ่งช้าง เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ( (03 มี.ค. 2565 | อ่าน 25 ครั้ง))
ประกาศกำหนดประชุมสมัยที่ 2 ( (30 เม.ย. 2564 | อ่าน 63 ครั้ง))
ประกาศกำหนดสมัยประชุมประจำปี พ.ศ. 2564 ( (15 ก.พ. 2564 | อ่าน 55 ครั้ง))
ประกาศกำหนดประชุมสมัยที่ 1 ( (18 ม.ค. 2564 | อ่าน 50 ครั้ง))
ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาสมัยที่ 3 ( (10 ก.ค. 2563 | อ่าน 52 ครั้ง))
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยที่ 3 ( (10 ก.ค. 2563 | อ่าน 70 ครั้ง))
ประกาศกำหนดประชุมสมัยที่ 2 ( (23 เม.ย. 2563 | อ่าน 58 ครั้ง))
ประกาศกำหนดสมัยประชุมประจำปี พ.ศ. 2563 ( (17 ก.พ. 2563 | อ่าน 61 ครั้ง))
ประกาศกำหนดประชุมสมัยที่ 1 ( (22 ม.ค. 2563 | อ่าน 67 ครั้ง))
ประกาศกำหนดประชุมสมัยที่ 4 ( (28 ต.ค. 2562 | อ่าน 59 ครั้ง))
ประกาศกำหนดประชุมสมัยที่ 3 ( (24 ก.ค. 2562 | อ่าน 51 ครั้ง))
ประกาศกำหนดประชุมสมัยที่ 2 ( (25 เม.ย. 2562 | อ่าน 50 ครั้ง))
ประกาศกำหนดสมัยประชุมประจำปี พ.ศ. 2562 ( (25 ก.พ. 2562 | อ่าน 62 ครั้ง))
ประกาศกำหนดประชุมสมัยที่ 1 ( (25 ม.ค. 2562 | อ่าน 58 ครั้ง))