นายเดชา พนาขวา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง

นางชนานาถ   สิริเดชากิจ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 21/05/2020
ปรับปรุง 23/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 83872
Page Views 149183
 
041 กฏหมายน่ารู้
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ( (01 มี.ค. 2565 | อ่าน 18 ครั้ง))
พรบ.กระจายอำนาจ พ.ศ.2542 ( (01 มี.ค. 2565 | อ่าน 17 ครั้ง))
พรบ.สภาตำบล พ.ศ. 2537 ( (01 มี.ค. 2565 | อ่าน 20 ครั้ง))
ข้อบัญญัติสุนัขและแมว พ.ศ.2563 ( (01 มี.ค. 2565 | อ่าน 19 ครั้ง))
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562.pdf ( (23 เม.ย. 2564 | อ่าน 77 ครั้ง))
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561.pdf ( (23 เม.ย. 2564 | อ่าน 64 ครั้ง))
พระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563.pdf ( (23 เม.ย. 2564 | อ่าน 42 ครั้ง))
พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล.pdf ( (23 เม.ย. 2564 | อ่าน 55 ครั้ง))
พรบ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.2562.pdf ( (23 เม.ย. 2564 | อ่าน 44 ครั้ง))
กฏกระทรวง ฉบับที่ 372 (พ.ศ.2564) ออกตามความในประมงลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ( (23 เม.ย. 2564 | อ่าน 44 ครั้ง))