นายเดชา พนาขวา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง

นางชนานาถ   สิริเดชากิจ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 21/05/2020
ปรับปรุง 23/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 83873
Page Views 149184
 
007 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ (ระบบE-GP)
จ้างเหมาบริการจัดทำ ทำเนียบบุคคลกรองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (25 ม.ค. 2565 | อ่าน 48 ครั้ง))
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางแก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (10 ม.ค. 2565 | อ่าน 65 ครั้ง))
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางแก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (30 ธ.ค. 2564 | อ่าน 144 ครั้ง))
ซื้อบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (12 พ.ย. 2564 | อ่าน 63 ครั้ง))
ซื้อวัสดุใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (19 ต.ค. 2564 | อ่าน 104 ครั้ง))
ซื้อวัสดุก่อสร้างของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (09 ส.ค. 2564 | อ่าน 69 ครั้ง))
จ้างก่อสร้างรั้วรอบบริเวณประปาหมู่บ้านห้วยยาง(สระห้วยจำเสือ) หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (20 ก.ค. 2564 | อ่าน 122 ครั้ง))
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางแก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 ในวันทำการเรียนการสอน จำนวน 62 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (30 ธ.ค. 2563 | อ่าน 106 ครั้ง))
ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (15 ก.ย. 2563 | อ่าน 77 ครั้ง))