นายเดชา พนาขวา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง

นางชนานาถ   สิริเดชากิจ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 21/05/2020
ปรับปรุง 23/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 83932
Page Views 149247
 
005 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา(ระบบE-GP)
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (08 ก.พ. 2565 | อ่าน 49 ครั้ง))
ซื้อวัสดุก่อสร้างของกองการศึกษาฯ อบต.ทุ่งช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (04 ก.พ. 2565 | อ่าน 41 ครั้ง))
จ้างเหมาบริการจัดทำ ทำเนียบบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (31 ม.ค. 2565 | อ่าน 41 ครั้ง))
ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับงานซ่อมบำรุงกิจการงานระบบประปา บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (24 ม.ค. 2565 | อ่าน 62 ครั้ง))
จ้างเหมาบริการจัดทำ ทำเนียบบุคคลกรองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (14 ม.ค. 2565 | อ่าน 77 ครั้ง))
จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง 36-026 จากสายห้วยปูถึงสายบ้านห้วยยาง หมู่ที่ 4 บ้านห้วยยาง ตำบลทุ่งช้าง โดยวิธีคัดเลือก ( (04 ม.ค. 2565 | อ่าน 41 ครั้ง))
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางแก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (30 ธ.ค. 2564 | อ่าน 92 ครั้ง))
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางแก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (30 ธ.ค. 2564 | อ่าน 133 ครั้ง))
ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด อบต.ทุ่งช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (20 ธ.ค. 2564 | อ่าน 49 ครั้ง))
ซื้อวัสดุสำนักงานของกองการศึกษาฯ อบต.ทุ่งช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (20 ธ.ค. 2564 | อ่าน 85 ครั้ง))
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองช่าง อบต.ทุ่งช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (20 ธ.ค. 2564 | อ่าน 37 ครั้ง))
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองการศึกษาฯ อบต.ทุ่งช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (20 ธ.ค. 2564 | อ่าน 41 ครั้ง))
จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรึต รหัสสายทาง 36 -030 จากสายบ้านห้วยยางถึงสายบ้านห้วยพ่าน บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งช้าง โดยวิธีคัดเลือก ( (14 ธ.ค. 2564 | อ่าน 32 ครั้ง))
จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง 36 - 021 จากสายบ้านทุ่งผึ้งถึงสายบ้านดอนแก้ว บ้านทุ่งผึ้ง หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งช้าง โดยวิธีคัดเลือก ( (14 ธ.ค. 2564 | อ่าน 34 ครั้ง))
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (24 พ.ย. 2564 | อ่าน 47 ครั้ง))
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างในการอบรมโครงการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้างและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (19 พ.ย. 2564 | อ่าน 44 ครั้ง))
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด อบต.ทุ่งช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (17 พ.ย. 2564 | อ่าน 45 ครั้ง))
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (15 พ.ย. 2564 | อ่าน 56 ครั้ง))
ซื้อบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (11 พ.ย. 2564 | อ่าน 59 ครั้ง))
ซื้อบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (11 พ.ย. 2564 | อ่าน 33 ครั้ง))