นายเดชา พนาขวา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง

นางชนานาถ   สิริเดชากิจ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 21/05/2020
ปรับปรุง 23/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 83837
Page Views 149147
 
001 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง( ระบบ E-GP)
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง 36-026 จากสายห้วยปูถึงสายบ้านห้วยยาง หมู่ที่ 4 บ้านห้วยยาง ตำบลทุ่งช้าง ( (26 พ.ย. 2564 | อ่าน 129 ครั้ง))
จ้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรึต รหัสสายทาง 36 -030 จากสายบ้านห้วยยางถึงสายบ้านห้วยพ่าน บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งช้าง ( (30 ส.ค. 2564 | อ่าน 83 ครั้ง))
จ้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง 36 - 021 จากสายบ้านทุ่งผึ้งถึงสายบ้านดอนแก้ว บ้านทุ่งผึ้ง หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งช้าง ( (30 ส.ค. 2564 | อ่าน 80 ครั้ง))
จ้างปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต OVERLAY บนถนนคอนกรีตเดิม บ้านสลี หมู่ที่ 1 ,บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งช้าง ( (25 ส.ค. 2564 | อ่าน 114 ครั้ง))
จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง 36 - 026 จากสายห้วยปู ถึงสายบ้านห้วยยาง หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งช้าง ( (16 ส.ค. 2564 | อ่าน 98 ครั้ง))
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยยาง - บ้านห้วยพ่าน ( (05 มี.ค. 2564 | อ่าน 74 ครั้ง))
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งผึ้ง - บ้านดอนแก้ว ( (05 มี.ค. 2564 | อ่าน 46 ครั้ง))
จ้างออกแบบงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยยาง -บ้านห้วยพ่าน หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งช้าง ( (09 พ.ย. 2563 | อ่าน 57 ครั้ง))
จ้างออกแบบงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งผึ้ง - บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งช้าง ( (09 พ.ย. 2563 | อ่าน 50 ครั้ง))
จ้างวางท่อประปาภูเขาบ้านปางแก หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งช้าง ( (19 ต.ค. 2563 | อ่าน 53 ครั้ง))
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ( (19 ต.ค. 2563 | อ่าน 42 ครั้ง))
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ( (22 เม.ย. 2563 | อ่าน 48 ครั้ง))
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ( (21 เม.ย. 2563 | อ่าน 66 ครั้ง))
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ( (07 ต.ค. 2562 | อ่าน 38 ครั้ง))