นายเดชา พนาขวา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง

นางชนานาถ   สิริเดชากิจ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 21/05/2020
ปรับปรุง 23/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 83856
Page Views 149167
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2565 ( (07 เม.ย. 2565 | อ่าน 14 ครั้ง))
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง 36-026 จากสายห้วยปู ถึง สายบ้านห้วยยาง หมู่ที่ 4 บ้านห้วยยาง ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ( (22 มี.ค. 2565 | อ่าน 21 ครั้ง))
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ( (04 มี.ค. 2565 | อ่าน 115 ครั้ง))
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรึตรหัสสายทาง 36-030 จากสายบ้านห้วยพ่าน บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งช้าง ( (17 ก.พ. 2565 | อ่าน 30 ครั้ง))
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการจ้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง 36-021 จากสายบ้านทุ่งผึ้งถึงสายบ้านดอนแก้ว บ้านทุ่งผึ้ง หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งช้าง ( (17 ก.พ. 2565 | อ่าน 30 ครั้ง))
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ.2565 ( (07 ก.พ. 2565 | อ่าน 29 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค.64 - ธ.ค.64) ( (11 ม.ค. 2565 | อ่าน 39 ครั้ง))
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2564 ( (05 ม.ค. 2565 | อ่าน 36 ครั้ง))
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง เรื่อง ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานราชการ (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็๋ก รหัสสายทาง 36-026 จากสายห้วยปูถึงสายบ้านห้วยยาง หมู่ที่ 4 บ้านห้วยยาง ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน) ( (20 ธ.ค. 2564 | อ่าน 35 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง 36-021 จากสายบ้านทุ่งผึ้งถึงสายบ้านดอนแก้ว บ้านทุ่งผึ้ง หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งช้าง โดยวิธีคัดเลือก ( (15 ธ.ค. 2564 | อ่าน 51 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง 36-030 จากสายบ้ายห้วยยางถึงสายบ้านห้วยพ่าน บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งช้าง ตำบลทุ่่งช้าง โดยวิธีคัดเลือก ( (15 ธ.ค. 2564 | อ่าน 35 ครั้ง))
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต OVERLAY บนถนนคอนกรีตเดิม บ้านสลี หมู่ที่ 1, บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งช้าง ( (25 พ.ย. 2564 | อ่าน 40 ครั้ง))
ประชาสัมพันธ์กำหนกวัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางแก หมู่ที่ 7 ต.ทุ่งช้าง ( (18 ต.ค. 2564 | อ่าน 47 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4(เดือนกรกฏาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2564) ( (12 ต.ค. 2564 | อ่าน 49 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2564 ถึง เดือนมิถุนายน 2564) ( (08 ก.ค. 2564 | อ่าน 53 ครั้ง))
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง เรื่อง ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานราชการ ดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งช้าง ( (05 ก.ค. 2564 | อ่าน 47 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อประปาภูเขาบ้านปางแก หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งช้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ( (25 มิ.ย. 2564 | อ่าน 50 ครั้ง))
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อประปาภูเขาบ้านปางแก หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งช้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ( (11 มิ.ย. 2564 | อ่าน 78 ครั้ง))
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อประปาภูเขาบ้านปางแก หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ( (09 มิ.ย. 2564 | อ่าน 58 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ปจะจำไตรมาสที่ 2 ( (07 เม.ย. 2564 | อ่าน 53 ครั้ง))