นายเดชา พนาขวา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง

นางชนานาถ   สิริเดชากิจ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 21/05/2020
ปรับปรุง 23/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 83879
Page Views 149190
 
...วิสัยทัศน์กว้างไกล......บริหารโปร่งใส......ให้บริการชุมชน......นำตำบลก้าวหน้า...
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตอนที่ 1 ทำไมถึงต้องมีภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตอนที่ 1 ทำไมถึงต้องมีภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตอนที่ 2 ใครมีหน้าที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตอนที่ 2 ใครมีหน้าที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตอนที่ 3 ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเท่าไหร่ และคิดอย่างไร

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตอนที่ 3 ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเท่าไหร่ และคิดอย่างไร

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตอนที่ 4 ต้องเสียเมื่อไหร่ และเสียอย่างไร

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตอนที่ 4 ต้องเสียเมื่อไหร่ และเสียอย่างไร

Example Frame
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับโอน/ย้ายพนักงานส่วนตำบล (23 พ.ค. 2565 | อ่าน 1 ครั้ง)
ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสีย ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ปีงบประมาณ 2564 (23 พ.ค. 2565 | อ่าน 2 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง (20 พ.ค. 2565 | อ่าน 6 ครั้ง)
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 (27 เม.ย. 2565 | อ่าน 8 ครั้ง)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคล อบต ทุ่งช้าง ประจำปี 2565 (21 เม.ย. 2565 | อ่าน 26 ครั้ง)
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี พ.ศ.2564 (18 เม.ย. 2565 | อ่าน 19 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการช่วยเหลือจากเหตุสาธารณภัย(อัคคีภัย) (01 มี.ค. 2565 | อ่าน 42 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง เรื่องนโยบายการให้และรับของขวัญในเทศกาลตามธรรมจรรยา (10 ม.ค. 2565 | อ่าน 73 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม (13 ต.ค. 2564 | อ่าน 101 ครั้ง)
ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน (27 ก.ย. 2564 | อ่าน 115 ครั้ง)
 
001 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง( ระบบ E-GP)
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง 36-026 จากสายห้วยปูถึงสายบ้านห้วยยาง หมู่ที่ 4 บ้านห้วยยาง ตำบลทุ่งช้าง (26 พ.ย. 2564 | อ่าน 92 ครั้ง)
จ้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรึต รหัสสายทาง 36 -030 จากสายบ้านห้วยยางถึงสายบ้านห้วยพ่าน บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งช้าง (30 ส.ค. 2564 | อ่าน 73 ครั้ง)
จ้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง 36 - 021 จากสายบ้านทุ่งผึ้งถึงสายบ้านดอนแก้ว บ้านทุ่งผึ้ง หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งช้าง (30 ส.ค. 2564 | อ่าน 72 ครั้ง)
จ้างปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต OVERLAY บนถนนคอนกรีตเดิม บ้านสลี หมู่ที่ 1 ,บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งช้าง (25 ส.ค. 2564 | อ่าน 104 ครั้ง)
จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง 36 - 026 จากสายห้วยปู ถึงสายบ้านห้วยยาง หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งช้าง (16 ส.ค. 2564 | อ่าน 85 ครั้ง)
 
002 ประกาศราคากลาง( ระบบ E-GP)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อประปาภูเขาบ้านปางแก หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งช้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (09 มิ.ย. 2564 | อ่าน 116 ครั้ง)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งผึ้ง - บ้านดอนแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22 มี.ค. 2564 | อ่าน 93 ครั้ง)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยยาง - บ้านห้วยพ่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (15 มี.ค. 2564 | อ่าน 204 ครั้ง)
ประกาศราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการสขุดลอกสระน้ำห้วยฮ้อม บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งช้าง (25 มิ.ย. 2563 | อ่าน 102 ครั้ง)
 
005 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา(ระบบE-GP)
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (08 ก.พ. 2565 | อ่าน 40 ครั้ง)
ซื้อวัสดุก่อสร้างของกองการศึกษาฯ อบต.ทุ่งช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (04 ก.พ. 2565 | อ่าน 31 ครั้ง)
จ้างเหมาบริการจัดทำ ทำเนียบบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 ม.ค. 2565 | อ่าน 34 ครั้ง)
ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับงานซ่อมบำรุงกิจการงานระบบประปา บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ม.ค. 2565 | อ่าน 43 ครั้ง)
จ้างเหมาบริการจัดทำ ทำเนียบบุคคลกรองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ม.ค. 2565 | อ่าน 55 ครั้ง)
 
 
เว็บบอร์ด
 หัวข้อ โพสโดย วันที่โพส
 
ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง(eGP)
ซื้อวัสดุอุปกรณ์และวัคซีนตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 เม.ย. 2565) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างเหมาตัดถางหญ้าทำแนวกันไฟป่าชุมชนบ้านสลี หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 เม.ย. 2565) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุก่อสร้างของกองช่าง อบต.ทุ่งช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 เม.ย. 2565) ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองคลัง อบต.ทุ่งช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 เม.ย. 2565) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างเหมาตัดถางหญ้าทำแนวกันไฟป่าชุมชนบ้านทุ่งผึ้ง หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 มี.ค. 2565) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางแก ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 มี.ค. 2565) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างเหมาตัดถางหญ้าทำแนวกันไฟป่าชุมชนบ้านทุ่งช้าง หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 มี.ค. 2565) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมแซมและเปลี่ยนอุปกรณ์รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 4083 น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (04 มี.ค. 2565) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างทำโครงเหล็กเก็บขยะอันตราย พร้อมติดตั้งป้ายตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ก.พ. 2565) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านห้วยยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ก.พ. 2565) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
 

     
     
http://www.oic.go.th/web2014/index.html     
     
     
กรมการพัฒนาชุมชน     กรมการจัดหางาน
สำนักงานประกันสังคม     สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง     การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
         พฤษภาคม 2565   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
ปฏิทินกิจกรรม
ไม่พบข้อมูล
แบสำรวจความคิดเห็น
test
ดูผลโหวด
 
ทีวีช่อง 3 ทีวีช่อง 5 ทีวีช่อง 7
ทีวีช่อง อสมท. ทีวีช่อง สทท. ทีวีช่อง Thai PBS