นายเดชา พนาขวา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง

นางชนานาถ   สิริเดชากิจ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 21/05/2020
ปรับปรุง 23/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 83892
Page Views 149206
 
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน

1. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
  1. ลักษณะที่ตั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง  ตั้งอยู่เลขที่ 96  หมู่ที่  4  บ้านห้วยยาง  ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง อยู่ห่างจากตัวอำเภอทุ่งช้าง 
1.5  กิโลเมตร  และตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดน่าน  การคมนาคมใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1080 ถนนสายทุ่งช้าง-น่าน
          ทิศเหนือ                    ติดต่อกับเขตเทศบาลตำบลทุ่งช้าง
          ทิศใต้                        ติดต่อกับเขตตำบลเปือ ตำบลพระธาตุอำเภอเชียงกลาง ตำบลภูคา อำเภอปัว
          ทิศตะวันออก              ติดต่อกับเขตตำบลขุนน่าน  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
          ทิศตะวันตก                ติดต่อเขตตำบลชนแดน อำเภอสองแคว
 
เนื้อที่   องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้างมีพื้นที่ ทั้งหมด   156,137.50 ไร่    249.82    ตารางกิโลเมตร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 174.95 KB