นายเดชา พนาขวา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง

นางชนานาถ   สิริเดชากิจ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 21/05/2020
ปรับปรุง 23/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 83800
Page Views 149107
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
...วิสัยทัศน์กว้างไกล......บริหารโปร่งใส......ให้บริการชุมชน......นำตำบลก้าวหน้า...